Servicevilkår for ansøgere

Servicevilkår for ansøgere

Sidst ændret
May 23, 2024 11:33 AM

Accept af servicevilkår

Disse servicevilkår gælder for dig som vil bruge Grant Compass til at ansøge om fondsmidler og/eller legater. Læs derfor venligst disse vilkår og betingelser om-hyggeligt før du bruger eller henter materialer, oplysninger eller tjenesteydelser via vores Grant Compass.
Grant Compass udbydes af virksomheden
Grant Compass Technologies ApS Skyttevej 16 4000 Roskilde CVR-nr.: 44286149
Herefter benævnt "Grant Compass". Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 70 73 80 eller e-mail: support@grantcompass.com, hvis du har spørgsmål til servicen.
Ved anvendelse af platformen Grant Compass anses du for at have accepteret servicevilkårene. Hvis du anvender Grant Compass på vegne af en juridisk enhed, anses den juridiske enhed ligeledes for at have accepteret servicevilkårene, og du indestår som bruger for at have kompetence til at binde denne juridiske en-hed.
Brug af Grant Compass (uanset hvorvidt din adgang eller brug er tilsigtet), er alene berettiget, hvis du accepterer at overholde alle gældende love samt disse servicevilkår.

Beskrivelse af tjenesten

Grant Compass er en cloudbaseret softwaretjeneste, som effektiviserer proces-sen omkring søgning af fondsmidler og legater for dig som bruger. Grant Compass hjælper således de konkrete fonde og legatudbydere med at administrere ansøgningsprocessen, således at fondene og legatudbyderne får de nødvendige oplysninger fra ansøgerne til brug for deres tildeling af fondsmidler og legater. Samtidig gør Grant Compass ansøgningsprocessen lettilgængelig og overskuelig for dig som ansøger.
Når du som bruger har fundet den relevant fond eller legatudbyder, f.eks. via Legatbogen.dk, vil du via et link hos den konkrete fond eller legatudbyder blive ført over i Grant Compass, hvor du kan se nærmere vilkår for at ansøge samt udarbejde og indlevere din ansøgning direkte til den konkrete fond eller legatudbyder.
Grant Compass udbyder ikke selv legater eller fondsmidler, og har dermed heller ikke indflydelse på hvordan, hvornår og til hvem de udbudte legater eller fonds-midler tildeles. Har du spørgsmål, bemærkninger eller klager over vilkårene for eller tildelingen af konkrete legater eller fonde, skal disse rettes mod den relevante legatudbyder eller fond.

Oprettelse af brugerprofil

Efter at du som bruger første gang har anvendt Grant Compass vil du få mulig-hed for at oprette en brugerprofil hos Grant Compass, således at du altid har mulighed for at komme tilbage Grant Compass og arbejde videre med dine ansøgninger, ligesom du kan se status i ansøgningsprocessen mv.
Oprettelse af en brugerprofil vil skulle ske via enten MitID (hvilket anbefales) eller ved brug af e-mail og adgangskode. Såfremt MitID benyttes, kan Grant Compass verificere autenticitet af CPR-nummer direkte overfor fonden eller legatudbyderen, hvilket vil gøre ansøgningsprocessen nemmere/hurtigere.

Ansvar

Din brug af Grant Compass sker for din egen risiko. Grant Compass leveres som den er og forefindes. Grant Compass leverer oplysninger om de forskellige fondsmidler og legater direkte fra fondene og legatudbyderne, hvorfor Grant Compass ikke kan garantere for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af disse oplysninger. Grant Compass kan i intet tilfælde ifalde erstatningsansvar for eventuelle tab af indtægter, driftstab eller lignende tab som følge af anvendelse af Servicen.
Grant Compass er en gratis tjeneste til personlig og ikke-kommerciel brug. Tjenesten må kun benyttes af personer over 15 år.
Du må ikke gå ind på Grant Compass ved brug af automatiske processer, heller ikke selv om det er til personlig brug.
Ved anvendelse af Grant Compass accepterer du at skadesløsholde Grant Com-pass for ethvert tab, som Grant Compass måtte lide som følge af din ulovlige anvendelse af Grant Compass herunder din manglende overholdelse af disse servicevilkår.
Du erklærer, garanterer og accepterer derudover:
 • kun at give adgang til din konto til brugere, der er bemyndiget til at handle på vegne af dig og udelukkende i overensstemmelse med nærværende servicevilkår,
 • at påtage dig det fulde ansvar for enhver handling foretaget af en bruger, der anvender din konto,
 • ikke at anvende en konto, et brugernavn eller en adgangskode tilhøren-de en anden registreret bruger, som ikke udtrykkeligt har bemyndiget dig til at anvende førnævnte,
 • ikke at tillade en uautoriseret tredjemand at anvende din konto,
 • ikke at anvende nogen enhed, software eller andet, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle vira, trojanske heste, robotter eller denial-of-service-angreb, der har til formål at beskadige eller forstyrre driften af Grant Compass eller eventuelle transaktioner, der foretages via Grant Compass,
 • ikke at udnytte eller fjerne noget system, nogen data eller nogen personoplysninger fra Grant Compass,
 • ikke at foretage handlinger, der påfører Grant Compass' infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning, herunder, men ikke begrænset til, “spam” eller andre uanmodede og uautoriserede massemail-teknikker,
 • at du har ret og bemyndigelse til at acceptere nærværende servicevilkår og indgå aftale i henhold dertil, og
 • at du udelukkende anvender Grant Compass med det formål at få adgang til vores de ydelser der tilbydes.

Rettigheder

Alle navne, logoer og varemærker tilhørende Grant Compass må alene anvendes efter forudgående indhentelse af samtykke fra Grant Compass. Indholdet på Grant Compass, såsom tekst, illustrationer, billeder, software m.v., tilhører Grant Compass eller Grant Compass' brugere og/eller samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretten eller anden lovgivning. En uautoriseret kopiering eller spredning af indholdet på Grant Compass er i strid med ophavsretten og kan medføre civil- og/eller strafferetlige sanktioner.
Du accepterer ikke at kopiere, foretage reverse engineering eller at forsøge at afdække nogen kildekode, distribuere eller skabe afledte værker baseret på tjenesten, helt eller delvist. Du accepterer ikke at opnå adgang til Grant Compass ved hjælp af andre midler end det interface, der stilles til rådighed af Grant Compass til brug for at opnå adgang til Grant Compass. Derudover ejes al software, der stilles til rådighed fra Grant Compass, herunder al kildekode, af Grant Compass. Enhver reproduktion eller videreformidling af denne software er udtrykkeligt forbudt.

Grant Compass' beskedsystem

Det er ikke tilladt at bruge Grant Compass' beskedsystem til spam eller junk-mail. Beskedsystemet er udelukkende forbeholdt Grant Compass' brugere og er alene tilsigtet reelle henvendelser til den konkrete fond/legatudbyder. Det er ikke tilladt at sende ensartede beskeder til et stort antal forskellige fonde/legatudbydere, ligesom der skal være tale om seriøse henvendelser rettet mod den konkrete fond/legatudbydere. Grant Compass forbeholder sig retten til at afvise at videresende beskeder, såfremt der er mistanke om misbrug.
Såfremt der konstateres gentagende misbrug, spam eller junkmail, eller der er mistanke herom, er Grant Compass berettiget til at udelukke afsenderen for adgang til beskedsystemet.
Grant Compass kan udsende e-mails til dig som ansøger, til orientering af hændelser og kommunikation i forbindelse med fonds- og ansøgningsarbejde.
Systemet kræver verificering af e-mailadresse for at sikre, at e-mails sendes til den rigtige bruger.
E-mails udsendt af systemet indeholder kun data om, at der er sket en hændelse eller modtaget kommunikationen, men selve data vil af GDPR-hensyn aldrig blive udstillet i e-mailen.

Ændringer eller ophør af Grant Compass

Grant Compass vil altid forsøge at begrænse, planlægge og orientere om kommende ændringer, begrænsninger eller nedlukninger af Grant Compass, men dette er ikke altid muligt, hvorfor Grant Compass forbeholder sig ret til uden varsel at ændre, begrænse samt nedlægge dele af Grant Compass.

Behandling af personlige oplysninger

I Grant Compass'
Privatlivspolitik for ansøgere
Privatlivspolitik for ansøgere
og
Cookiepolitik
Cookiepolitik
 er det beskrevet, hvordan Grant Compass indsamler og behandler brugerens personoplysninger i forbindelse med anvendelse af Grant Compass. Grant Compass' Persondatapolitik og Cookiepolitik er således en inkorporeret del af disse servicevilkår, hvorfor du ved anvendelse af Grant Compass, ligeledes anses for at have accepteret vilkårene i Grant Compass' Persondatapolitik og Cookie-politik.
Grant Compass opfordrer dig ligeledes til at gennemlæse Grant Compass' Persondatapolitik og Cookiepolitik forud for anvendelsen af Grant Compass.

Linkning til Grant Compass

Ved linkning til Grant Compass skal følgende overholdes:
 • Der skal linkes direkte til Grant Compass.
 • Links skal altid åbne i et nyt vindue, dvs. at der skal anvendes de såkaldte hypertekstlinks og ikke indrammede løsninger (frames).
 • Der må ikke linkes til Grant Compass på en måde eller i en sammenhæng, der er egnet til, at Grant Compass' indhold risikerer at blive misbrugt.

Overdragelse

Grant Compass har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden indhentelse af samtykke fra brugeren.

Ændring af servicevilkårene

Grant Compass har til enhver tid ret til at ændre nærværende servicevilkår. Læs derfor venligst disse betingelser periodisk, så du altid ved hvilke vilkår der gælder for anvendelsen af Grant Compass, inden du går i gang med brugen heraf.
Ændringerne kan skyldes ændringer i eksisterende lovgivning eller ændringer i betingelserne for at bruge Grant Compass eller indholdet på Grant Compass.
Såfremt specifikke servicevilkår måtte anses for ugyldige eller retsstridige med den følge, at de ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige servicevilkår.

Tvister

Enhver tvist, der måtte være en følge af nærværende servicevilkår, er undergivet dansk ret og afgøres ved de almindelige domstole.